Būsimi specialiosios olimpiados čempionai

Apie mus

Klubas vienija

Sportininkus, turinčius intelektinę negalią, trenerius ir visus besidominčius gimnastika.

Tikslas

Ugdyti vaikus ir jaunuolius, turinčius intelektinę negalią, šioje sporto šakoje, vykdyti socialinę integraciją į visuomenę propoguojant, plėtojant ir organizuojant dalyvavimą gimnastikos veikloje; gerinti sutrikusio intelekto, proto ir psichikos negalią turinčių vaikų ir paauglių sveikatą ir užimtumą.

Ambicija

Iš Specialiosios olimpiados parvežti į Lietuvą pirmąjį AUKSO medalį gimnastikos srityje.

Specialiosios olimpiados filosofija

Specialiosios olimpiados sąjūdis yra pagrįstas tikėjimu, kad sutrikusio intelekto žmonės gali, atitinkamai pateikus instrukciją ir paskatinus, mokytis, džiaugtis ir gauti naudos iš dalyvavimo individualiame ir komandiniame sporte. SO sąjūdžio idėja teigia, kad reguliari sportinė veikla yra sportinių įgūdžių raidos pagrindas,o varžybos tarp sutrikusio intelekto asmenų lygių gebėjimų pagrindu labiausiai atitinka šių sportinių įgūdžių testavimo reikšmę, vertinimo vyksmą ir suteikia tikslą asmeninei raidai. SO sąjūdis pagrįstas tikėjimu, kad per sporto treniruotes ir varžybas sutrikusio intelekto asmenys gauna fizinę, protinę, socialinę ir dvasinę naudą, stiprinamos šeimos ir visuomenė, stebėdama ir dalyvaudama procese įgyja daugiau supratimo apie visuomenės narius, turinčius specialius poreikius ir didėja jos atsakomybė už kiekvieną narį. Savo veikloje Specialiosios olimpiados komitetas laikosi šių principų (Eichstaedt & Lavay, 1992).

Įsijungti į specialiosios olimpiados judėjimą gali visi sutrikusio intelekto asmenys nuo 8 metų, kuriems yra nustatytas intelekto sutrikimas. Tarptautinis specialiosios olimpiados komitetas, remiantis Amerikos SI asociacija, yra parengęs vadinamojo tinkamumo specialiajam olimpiniam sąjūdžiui apibrėžimą: Specialiame judėjime gali dalyvauti asmuo kurio intelekto sutrikimas yra protinis atsilikimas, esant IQ žemiau 70, esant ribotiems sugebėjimams dvejose ar daugiau veiklų (jų yra 10: bendravimas, socialiniai įgūdžiai, apsitarnavimas kasdieniame gyvenime sveikatos sferoje, darbas buityje, laisvalaikio sferoje – nedaro sprendimų, sveikatos ir saugumo sferoje, veiklos kryptingumas, mokslas, visuomeninė veikla, darbas) ir tai pasireiškiant iki 18 metų.